Mercedes Benz 2233 1991 (843FMG)

\r\n We have a variety of dollies available including:

\r\n
  \r\n
 • \r\n Chapman Hybrid III,
 • \r\n
 • \r\n Super Panther III,
 • \r\n
 • \r\n Super Hawk II,
 • \r\n
 • \r\n Elemack Electric Cricket,
 • \r\n
 • \r\n Western/Doorway Low Shot Pipe,
 • \r\n
 • \r\n Low Shot Flatbed,
 • \r\n
\r\n

\r\n Details are available on Dollies page.

\r\n
  \r\n
 • \r\n Weight: 22 Tonnes (21.65 Tons)
 • \r\n
 • \r\n Height: 3.8 Metres (12.47 feet)
 • \r\n
 • \r\n Length: 12 Metres (39.37 feet)
 • \r\n
\r\n
Newsletter